Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นนโยบายที่ทาง websiteufabetu.xyz ได้ออกมาเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์เรา เพราะว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการกับทางเราถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญ

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทุ่มเทในการรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เข้ามาใช้บริการได้ส่งมาทำการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเรา ทางเราได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเก็บรักษาที่รับรองว่าข้อมูลของทุกท่านจะไม่รั่วไหลไปไหนอย่างแน่นอน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมาเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกซึ่งครอบคลุมไปถึง ชื่อ – นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน และอื่น ๆ ทางเราจะเก็บไว้เป็นอย่างดี

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่ถูกส่งมาให้ทางเรา เว็บไซต์ของเราได้รวบรวมไว้ และได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อมาเป็นตัวช่วยในการจัดระเบียบ และให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางเว็บของเราได้ทำข้อมูลไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการเข้ามาใช้บริการของสมาชิก กฎข้อบังคับต่าง ๆ และโปรโมชั่นที่ทางเรามีให้สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ

 • การแชร์ข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเรา จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยทางเราจะไม่ส่งต่อไปให้ยังบุคคลอื่น ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้เข้าใช้บริการโดยเด็ดขาด

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้เข้าใช้บริการจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ด้วยทางเทคนิคของทางเว็บไซต์เราอย่างเหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เว็บของเรารับสมัครสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และเรามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา และถ้าทางเราตรวจสอบพบทางเราจะยกเลิกสถานะสมาชิกทันที และลบข้อมูลส่วนตัวของผู้นั้นออกจากระบบของเราอีกด้วย

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกของทาง websiteufabetu.xyz สามารถเข้ามาแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง ถ้าต้องการใช้สิทธิ์ตรงนี้กรุณาติดต่อ contact@websiteufabetu.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

websiteufabetu.xyz ของเราสามารถปรับปรุงในตัวนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ โดยทางเราจะแจ้งการเปลี่ยนให้สมาชิกของเราทราบโดยผ่านทาง www.websiteufabetu.xyz

 • การติดต่อเรา

หากท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ contact@websiteufabetu.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุด และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy ) ถูกเขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปล เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้

websiteufabetu.xyz เราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเวลาเมื่อเห็นสมควร