พิพัฒน์

พิพัฒน์ ยันไทยพ้นแบนวาด้าแล้วใช้ธงชาติ-จัดกีฬาได้ตามเดิม

พิพัฒน์

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยไทยได้รับการปลดล็อคจากรายชื่อประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎบัตรของวาด้าอย่างเป็นทางการแล้ว หลังปรับแก้ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 โดยประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 30 ธ.ค. 64 ก่อนบอร์ดวาด้าลงคะแนนเห็นชอบ พร้อมประกาศถอดถอนไทยจากโทษดังกล่าว เมื่อ 3 ก.พ.65 ยันสามารถกลับมาใช้ธงชาติไทยได้เหมือนเดิม และสามารถยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในระดับนานาชาติได้แล้ว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาเปิดว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมในวาระเพื่อทราบ

By erapong